Thu nhỏ đầu vú có ảnh hưởng cho con bú không

 

BS.Nguyễn Hữu Nam: Thu nhỏ đầu vú – đầu ti hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cho con bú vì đầu vú chỉ cắt một phần nhỏ và không ảnh hưởng đến đường dẫn sữa.